Prawo pracy

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują jednak nie tylko w tej ustawie, ale także w innych aktach prawnych (które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów Kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy Kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nieuregulowanych).

Źródła prawa pracy reguluje art. 9 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich układ:

 • Kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie

 • inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców

 • postanowienia układów zbiorowych pracy

 • inne porozumienia zbiorowe

 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

W ramach prowadzenia spraw prawnych oferujemy Państwu pomoc w zakresie:

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,

 • przywrócenie do pracy,

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing,

 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę,

 • odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy,

 • sprostowanie świadectwa pracy,

 • powództwa o wypłatę odprawy emerytalnej,

 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS

Prawo pracy 2

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.